Nederlands StatenVertalings 1715 Bijbel

Colossenzen 4

1 Thessalonicenzen

Index

Hoofdstuk 1

1


 

  Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, welke is in God den Vader, en den Heere Jezus Christus: genade zij u en vrede vanGod, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.  

 

 


2


 

  Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden;  

 

 


3


 

  Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God enVader;  

 

 


4


 

  Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God;  

 

 


5


 

  Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wijonder u geweest zijn om uwentwil.  

 

 


6


 

  En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;  

 

 


7


 

  Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedonie en Achaje.  

 

 


8


 

  Want van u is het Woord des Heeren luidbaar geworden niet alleen in Macedonie en Achaje; maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan,zodat wij niet van node hebben, iets daarvan te spreken.  

 

 


9


 

  Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God tedienen;  

 

 


10


 

     

 

 


1 Thessalonicenzen 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: