Nederlands StatenVertalings 1715 Bijbel

Psalmen 146

Psalmen

Index

Hoofdstuk 147

1


 

  Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.  

 

 


2


 

  De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen.  

 

 


3


 

  Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.  

 

 


4


 

  Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.  

 

 


5


 

  Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.  

 

 


6


 

  De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe.  

 

 


7


 

  Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.  

 

 


8


 

  Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten;  

 

 


9


 

  Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.  

 

 


10


 

  Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.  

 

 


11


 

  De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.  

 

 


12


 

  O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God.  

 

 


13


 

  Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.  

 

 


14


 

  Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.  

 

 


15


 

  Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel.  

 

 


16


 

  Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as.  

 

 


17


 

  Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude?  

 

 


18


 

  Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.  

 

 


19


 

  Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten.  

 

 


20


 

  Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!   

 

 


Psalmen 148

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: